Třídy

Domů / Školní rok / Třídy
 TŘÍDA

TŘÍDNÍ UČITEL

TŘÍDNÍ UČITELKA

BUDOVA

 (M=malá/V=velká ,  1-4 = poschodí)

1.A Mgr. Věra HANČÍKOVÁ M4
1.B Mgr. Ludmila PETRÁKOVÁ M4
1.C Mgr. Marta ŠANTOROVÁ  
2.A Mgr. Barbora PINCOVÁ M
2.B Mgr. Jana ŠRÁMKOVÁ  M
3.A Bc. Lucie RÁKOSNÍKOVÁ  M
3.B Nora PAVLÍKOVÁ   
4.A Bc. Eva ZELENKOVÁ  V2
4.B Ing. Zuzana CIHELKOVÁ V2
5.A   V2
5.B Mgr. Helena DOBROVODSKÁ V2
6.A Bc. Dita RAIDOVÁ V
6.B Mgr. Petr BÖHM  
7.A Mgr. Martin PRŮCHA V
8.A Mgr. Věra VAVROVÁ V1
8.B Mgr. Zuzana DOSTÁLOVÁ V
9.A  Mgr. Jana TUŠLOVÁ V
9.B Mgr. Lubor STUDECKÝ