Třídy

Domů / Školní rok / Třídy
 TŘÍDA

TŘÍDNÍ UČITEL

TŘÍDNÍ UČITELKA

BUDOVA

 (M=malá/V=velká ,  1-4 = poschodí)

1.A Mgr. Dana RACLAVSKÁ M4
1.B Mgr. Irena DUFKOVÁ M4
2.A Mgr. Věra HANČÍKOVÁ M
2.B Mgr. Ludmila PETRÁKOVÁ M
3.A Bc. Eva ZELENKOVÁ M
3.B Ing. Zuzana CIHELKOVÁ M
4.A Mgr. Tomáš VINCENC V2
4.B Mgr. Helena DOBROVODSKÁ V2
5.A Mgr. Dita RAIDOVÁ V2
5.B Mgr. Jan HOLÍK V2
6.A Mgr. Martin PRŮCHA V
7.A Mgr. Věra VAVROVÁ V
7.B Mgr. Zuzana DOSTÁLOVÁ V3
8.A Mgr. Jana TUŠLOVÁ V1
8.B Mgr. Lubor STUDECKÝ V
9.A Mgr. Petr BÖHM V