Školy v přírodě

Domů / Školní rok / Školy v přírodě

KOORDINÁTOR:

I v letošním školním roce se zúčastní naši žáci škol v přírodě na různých místech ČR. Školy v přírodě se těší velké oblibě většiny žáků.

PLATBA: 

číslo účtu: variabilní symbol: specifický symbol
75414339/0800  evidenční číslo žáka

KAM, KDY, KDO:


třídy pedagogové kdy cena místo
3. třídy Ozdravný pobyt – lyže 

Chata u Jirky 
Dolní Dvůr 22, 543 42 Dolní Dvůr

Pedagogové:

Mgr. Martin Běloušek
Bc. Lucie Rákosníková
Nora Pavlíková
Václav Pokorný

10.2. – 14.2.2020
4. třídy Bartošova Pec

Pedagogové:

Ing. Zuzana Cihelková
Bc. Eva Zelenková

4. – 11.5.2020