Projekty

Domů / Školní rok / Projekty

KOORDINÁTOR: 

     

 

ZŠ Nedvědovo náměstí je zapojena do následujících projektů:

PROJEKTY Čerpání financí: Příjemce:  Publicita: Poskytovatel:
OP PPR

CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000292 

Na naší školní a životní dráze startujem společně v Podolí v Praze

ukončení: 31. 7. 2019

cca 6 000 000,- škola zde
OP PPR

Kmeny – Národnostní menšiny

ukončení: k 31. 7. 2019

zdarma zde  

OP VVV č. 02_16_023

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0005150

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ pro Prahu v prioritní ose 3 OP VVV

ukončení: k 31. 8. 2019

 891.405,- Kč škola