Organizace školního roku

Domů / Školní rok / Organizace školního roku
ZAHÁJENÍ A UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019
Zahájení 3. 9. 2018

Slavnostní zahájení, Přivítání prvňáčků

Ukončení 1. pololetí 31. 1. 2019

Výpis z vysvědčení

Ukončení školního roku 28. 6. 2019

Vysvědčení, Rozloučení s 9. ročníkem

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY (TS), KONZULTACE (K), SCHŮZKY TŘÍDNÍCH DŮVĚRNÍKŮ (TD)
TS  20. 3.  2019

1.stupeň  v 17:00, 2.stupeň v 18:00

TS –  budoucí prvňáci červen 2019

První třídy malá budova

 

PEDAGOGICKÉ RADY
pololetní 23. 1. 2019

14:00 

3. čtvrtletí 17. 4. 2019

14:00

závěrečná 20. 6. 2019

14:00

 

PRÁZDNINY 2018/2019
Podzimní PO – ÚT

29. 10. 2018 – 30. 10. 2018

Vánoční SO – ST

22. 12. 2018 – 2. 1. 2019

Pololetní
  1. 2. 2019
Jarní PO – PÁ

11. 2. 2019 – 15. 2. 2019

Velikonoční ČT – PÁ

18. 4. – 19. 4. 2019

Hlavní SO – NE

29. 6. 2019 – 1. 9. 2019

 

DNY VOLNA STANOVENÉ ŘEDITELKOU ŠKOLY 2018/2019
leden 3. 1. 2019

 středa

 leden 4. 1. 2019

 čtvrtek

květen 2. 5., 3. 5. 2019

čtvrtek, pátek

 

ZÁPIS DO 1. TŘÍD / DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
1. den zápisu 3. 4. 2019

14:00 – 18:00 – malá budova

2. den zápisu  4. 4. 2019

14:00 – 18:00 – malá budova

Náhradní termín zápisu 16. 4. 2019

Pouze pro děti, které se ze závažných důvodů nemohly účastnit v řádném termínu

Den otevřených dveří 19. 3. 2019 

 8:00 – 12:00 – návštěva ve výuce

 

KROUŽKY 2018/2019
Zahájení v 1. pololetí 1. 10. 2018

 

Zahájení 2. pololetí 1. 2. 2019

 

Ukončení kroužků 31. 5. 2019

 

 

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA SŠ 2018/2019
Odevzdání přihlášky do 1. 3. 2019

 

SŠ – čtyřleté obory duben 2019

 

SŠ – víceletá gymnázia duben 2019