Pronájmy

Domů / O škole / Pronájmy
Zvýšení nájmů od 1.9.2019
Oznamujeme, že s platností od 1. 9. 2019 se navyšuje hodinová sazba 
za pronájem jednotlivých prostor školy.
 
Malá tělocvična                      250,-
Velká tělocvična                    400,-
Zrcadlový sál                          250,-
Třída                                         100,-
Třída jednorázově                 130,-
Počítačová učebna               150,-
Klavír                                       50,-
 
Bližší informace: 
ekonom@zs-podoli.cz
martin.belousek@zs-podoli.cz