Pronájmy

Domů / O škole / Pronájmy
Zvýšení nájmů od 1.9.2019
Oznamujeme, že s platností od 1. 9. 2019 se navyšuje hodinová sazba 
za pronájem jednotlivých prostor školy.
Malá tělocvična                     250,-
Velká tělocvična                   400,-
Zrcadlový sál                         250,-
Třída                                        100,-
Třída jednorázově               130,-
Počítačová učebna             150,-
Klavír                                     50,-
 
Cena pro zaměstnance školy     1,- za měsíc
Sleva pro stálé zákazníky.
Sleva pro zdravotně postižené.
 
 
                                                                       Mgr. Lenka Klupáková
                                                                           ředitelka školy
 
V Praze dne 15. 5. 2019