Jídelna

Domů / O škole / Jídelna

ZÁKLADNÍ INFORMACE:

hospodářka školní jídelny: Michaela Bořová
telefon: 222 993 503
email: michaela.borova@zs-podoli.cz

 

JÍDELNÍČEK – PŘIHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ

Jídelní lístek ZDE

 

PLACENÍ STRAVNÉHO:

trvalý příkaz jednorázový příkaz
do 20. dne předchozího měsíce  

(tzn. např. na září musí mít žák zaplaceno do 20. srpna)

první platba k 20. 8. v plné výši

(další vždy na konci předchozího měsíce po odečtení případnéhopřeplatku (na požádání sdělí vedoucí ŠJ, nejlépe mailem)

 Přeplatek: je vyúčtován na konci června a vrácen zpět na bankovní účet

 

PLATBA STRAVNÉHO:

Číslo účtu: Variabilní symbol:  specifický symbol
19-75414339/0800 evidenční číslo žáka  1111

 

CENY OBĚDŮ:

Ceny obědů se řídí podle věkové skupiny. Do věkových kategorií jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují příslušného věku (vyhláška MŠMT ČR č.107/2005 Sb. platná od 8.3.2005).

0. do 6 let 29,- 638,-
1. 7 – 10 let 29,-  638,- 
2. 11 – 14 let 31,- 682,-
3. 15 – 18 let 33,- 726,-
4.      

 

VÝDEJ OBĚDŮ:

žáci a pracovníci školy  
11:30 – 14:00

 

 

ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ:

Jak:

osobně,

telefonicky u pí Bořové,

emailem: odhlaskaobedu@zs-podoli.cz

Do kdy: den předem vždy do 10:00 hodin předešlého pracovního dne 

(neodhlášené obědy propadají)

 

STRAVOVACÍ KOMISE:

  • funguje na naší škole,

Důvod zřízení:

  • mapování kvality a chuti podávaných jídel v naší ŠJ,
  • zpětná vazba pro vedení školy, ŠJ a hlavně pro ostatní rodiče.

Členové:

  • 4 členové jsou navoleni na celý školní rok a jsou neměnní,
  • 4 členové jsou voleni vždy na jedno čtvrtletí (rodiče se mohou nahlásit přímo na vedení školy).

Co je jejich úkolem:

  • chodit do ŠJ na náhodné degustační ochutnávky,
  • udělat zápis o jídle (kvalita, chutnost, teplota,…..) u hospodářky ŠJ,
  • vznášet připomínky, pochvaly na vedení školy.

Zhodnocení činnosti stravovací komise:

  • na schůzce s vedením školy po uplynutí jejich kontrolní činnosti,

 

VNITŘNÍ ŘÁD ŠJ

  • je k dispozici ve škole i jídelně.