Družina

Domů / O škole / Družina

 ŠD na naší škole nabízí žákům zábavný, poučný, sportovní, oddychový, tvořivý, tedy bohatě a zajímavě strávený čas. 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE:

Vedoucí vychovatelka: Ing. Jitka ZELENKOVÁ
Kontakt na ŠD (malá budova) 777 649 381
Kritéria přijetí:

žáci  0. – 2. ročníku

žáci – sportovní plavci 3. – 4. ročníku

ostatní žáci 3. – 5. ročníku do kapacity ŠD

 

PROVOZ:

6:30 – 7:40 7:40 – 8:55 – neplavci, přípravný ročník 11:40 – 17:30

 

VYZVEDÁVÁNÍ ŽÁKŮ:

od 11:40 do 13:30 od 13:30 do 15:00 –  rekreační činnosti, žáci jsou mimo ŠD
od 15:00 do 17:30  kdykoliv

 

ODDĚLENÍ ŠD:

ODD. VYCHOVATELKA: TŘÍDY: KONTAKT:  
1. Iva Jíchová, DiS.  1.A + PR iva.jichova@zs-podoli.cz  
2. Mgr. Eva Lehanková 1.B + PR eva.lehankova@zs-podoli.cz  
3. Mgr. Marta Šantorová  1.C marta.santorova@zs-podoli.cz  
4. Ing. Jitka Zelenková  2.A jitka.zelenkova@zs-podoli.cz  
5. Martina Fähnrichová 2.B martina.fahnrichova@zs-podoli.cz  
6. Bc. Lucie Rákosníková  3.A lucie.rakosnikova@zs-podoli.cz  
7. Nora Pavlíková 3.B nora.pavlikova@zs-podoli.cz  
8. Veronika Valečková  4.A, 4.B, 5.A, 5.B,  veronika.valeckova@zs-podoli.cz  

 

PLATBA:

č. účtu:

variabilní symbol:

specifický symbol: částka:
75414339/0800

osobní číslo žáka (předá ŠD v září)

2222 300,- Kč za měsíc

 

REŽIM ŠD:

 6:30 – 8:45 ranní družina
 7:40 odchod žáků na výuku 
 7:45 odchod žáků na plavání (při pozdním příchodu zůstává žák v ŠD s neplavci, plavci mají v batůžku pláštěnku) 
 11:40 – 13:30 oběd, odpočinková, zájmová činnost 
 13:30 – 15:00 rekreační činnost – pobyt venku (hřiště, procházky – potřeba mít vhodné oblečení ve skříňce) 
 15:00  svačina  
 od 15:00 do 17:30 zájmová činnost (lektoři si žáky vyzvedávají v ŠD, po skončení kroužku je přivádějí do ŠD), doučování 

 

PRAVIDLA PRO VYZVEDÁVÁNÍ ŽÁKŮ:

vyzvedává:

zákonný zástupce žáka

osoba písemně pověřená zákonným zástupcem

jak:

na vrátnici školy přes paní vrátnou (zvonek VRÁTNICE)

zápisní lístek:

 

vyplní zákonný zástupce na začátku školního roku (během roku se aktualizuje dle potřeby)
jednorázová změna oproti zápisnímu lístku:

dodat písemně na lístečku (ne v notýsku)

uvést jméno žáka, datum, hodinu, podpis zákonného zástupce

 

KROUŽKY ŠD:

 Nabídka kroužků je uvedena v nabídkových listech.