DOCHÁZKA ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU OD 11. 5. 2020

DOCHÁZKA ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU OD 11. 5. 2020

Vážení rodiče, milí žáci devátých ročníků,

v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky.

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy; v případě žáků 9. ročníku do 7. 5. 2020. Škola je povinná informovat o podmínkách. Vychází přitom z pokynů MŠMT:

  • Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny pouze žáky 9. ročníků. 
  • Maximální počet žáků ve skupině je 15. V naší škole budou tedy vytvořeny maximálně dvě skupiny, a to dle vyjádření zájmu zákonných zástupců žáků k 7. 5. Hlavním kritériem zařazení do skupiny bude to, že žák bude vykonávat přijímací zkoušku.
  • Složení skupin je neměnné po celou dobu. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. 2020. O zařazení do skupiny budou rodiče vyrozuměni 11.5.
  • Připouští se střídání více vyučujících u jedné skupiny žáků, pokud je to nezbytné ve vztahu k přípravě na přijímací zkoušky.
  • Obsahem učivo bude především z předmětů přijímací zkoušky, cílem je příprava na přijímací zkoušku. Časový rozsah a organizaci stanoví ředitel školy. První den výuky bude v úterý 12. 5.
  • Prosíme, abyste zatím zvažovali přihlášení žáka dle těchto informací, další  podrobnější informace vám poskytneme cestou emailu od třídních učitelů během úterý 5. 5.

Děkujeme vám za spolupráci.

Rodiče ostatních žáků prosíme o strpení, v první řadě řešíme vzdělávání žáků 9. ročníku a poté přijde řada na žáky 1. stupně.