Zápis do přípravného ročníku

Zápis do přípravného ročníku

Vážení rodiče, 

naše škola ZŠ Nedvědovo náměstí otevírá pro školní rok 2020/21 přípravný ročník. Zařazení je přínosné především pro děti s odkladem školní docházky. Několik míst je stále k dispozici.

na stránce: https://www.zs-podoli.cz/skolni-rok/zapis-do-prvnich-trid/  si stáhnete Žádost o přijetí do přípravného ročníku a  dotazník přípravný ročník a odešlete škole nejlépe

1) Datovou schránkou
2) Elektronickou poštou s elektronickým podpisem
3) Poštou
4) osobně

Žáci o odklad vyplní pouze děti narozené od 1.9.2013 – 31.8.2014
Žádost ke stažení zde: odklad

Přiložte kopii rodného listu dítěte
Žádost ke stažení zde:  Datová schránka školy: kbmar95
Emailová adresa: skola@zs-podoli.cz
Adresa: Nedvědovo náměstí 140/13, Praha 4, 140 00