Elektronická registrace zápisu do prvních tříd 2020/2021

 Elektronická registrace je otevřena od 1.4.2020

Vážení rodiče ,

  1. Otevřete si odkaz:https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/zspodoli/KWE015_PrihlaskaZS.aspx
  2. Vyplníte požadované údaje na stránce (Pří zadávání adresy využijte „našeptávače adres“. Automaticky se pole doplní a v systému se správně uloží)
  3. Po vyplnění a odeslání elektronické registrace obdržíte email s podrobnými pokyny

V případě jakýchkoliv dotazů či problému s registrací kontaktujte: martin.belousek@zs-podoli.cz

Otázky/ odpovědi

  • Co je našeptávač?
  • Musíme provádět elektronickou registraci, i když žádáme o odklad povinné školní docházky?

Ano, i v tomto případě vyplníte elektronickou registraci a zaškrtnete políčko: „budeme pro dítě žádat odklad“