Dopis rodičům

Dopis rodičům

Vážení rodiče, 

chtěl bych Vám a kolegům pedagogům poděkovat za tvořivou spolupráci při řešení mimořádné situace. Jsem přesvědčen, že dovednosti získané neobvyklým způsobem spolupráce nám budou pomáhat i po skončení karantény, nejen týdenní plánování či digitální dovednosti. Situace je příležitostí pro restart spolupráce škola-rodina. Hledejme v tom i zde příležitost.

Paní učitelka Dobrovodská napsal rodičům výstižný text, který reaguje na některé Vaše dotazy,  připomínky, potíže. Obsahuje dobré rady a formuluje přístup, který připojujeme k další „dávce“ učiva příštího týdne.

Mgr. Vít Šolle

ředitel školy

„Uvědomujeme si, že děti vyšších ročníků prvního stupně a nižších ročníků stupně druhého jsou skupinou, pro kterou je systém samostudia asi nejobtížnější. Zatím si nedovedou práci sami rozložit, nedokáží efektivně pracovat s komunikačními technologiemi () Je nám tedy jasné, že mnoho práce na úkolech dětí přechází právě na vás a vám tedy patří díky za spolupráci.

Jakožto nedílné partnery v současném vzdělávacím systému vašich dětí si vám dovolujeme předložit několik tipů na to, jak učení s dětmi zvládat a nezbláznit se z toho..:)

Rozhodně s dětmi nepracujte déle než dvě hodiny denně. Opravdu po vás nežádáme, abyste pracovali sedm hodin, jak jste někteří psali, anebo aby děti vypracovávaly úkoly tak, až necítí ruce. V takovém případě už není učení efektivní.

Pomozte dětem učivo rozložit, zaveďte si nějaké rozvrhy, rozpisy.  Jsou ale i děti, kterým vyhovuje „bloková výuka“. Neteř, páťačka, mi včera do telefonu říkala, že je ráda, že může jet jeden den „matiku“, další češtinu, že v předmětu pak vidí větší smysl a spojitosti. Pokud dětem vyhovuje, ať si klidně během dvou dnů spočítají příklady a pak teprve „sednou na anglinu“. Někdo zase činnosti rád prokládá. Pobavte se s dětmi, jaký systém chtějí zavést.

V žádném případě nenechávejte děti jen psát. Lépe řečeno vyplňovat kolonky v pracovních sešitech, je to strašná nuda a stereotyp, a hlavně dětem se tím nenaplňují kompetence k učení. Klidně něco ze zadaných úkolů vypusťte. Proč dělat cvičení na stejný pravopisný jev potřetí, když vy i dítě vidíte, že to umí. Dejte si slovní kopanou, děti znají plno her, které děláme jako „rozcvičky“ ve škole. Hrajte na asociace (každý musí říct jeden slovní druh, který se mu vybaví na základě předchozího vysloveného). Večer si čtěte, zahrajte si „země, město..“ děti mají rády a vymýšlí různé kategorie (pokrm, slavná osobnost, evropské město, sladkost..) 

Pokud jste někde na chatě, chalupě, což jedině kvitujeme (a klidně ať tam nedisponujete  ani internetem atp., sami doporučujeme, ať tráví děti období karantény někde, kde můžou běhat po loukách), můžou si děti vzít blok a pastelky a na mezi zkusit popis krajiny v plenéru, nebo si jen zaznamenat všechny pocity, popisy (rázem jste u přídavných jmen a děti naplňují další výstup).

Můžete s dětmi vyzkoušet vrstevnické učení (starší učí mladšího), jako když jsme si jako děti hrály na školu. Ať si pro sourozence připraví hodinu i s aktivitami, kvízy a odměnami . Mohou jim přichystat test a oznámkovat.

Pro všechny platí, že nebudeme striktně vyžadovat, aby všechny děti splnily a zaslaly všechna vypracovaná zadání. Jděte po tom, jestli děti „splňují výstup učiva“. Výstupem v ČJ třeba je: „žák dokáže rozdělit přídavná jména na jednotlivé druhy, zná vzory, podle kterých se přídavná jména skloňují a na základě vzoru doplní příslušnou koncovku“. Do života budou potřebovat věci umět, nikdo se nebude ptát, jestli dopsaly celý pracovní sešit a jestli vypracovaly i cvičení 8 na str. 57. Učivo, které zasíláme, je spíše návodné. Mělo by vám a dětem pomoci naplňovat výstupy. 

Věřte, že tak jako se neví, jak se bude dál vyvíjet křivka nárůstu infikovaných, tak ani my zásadní věci nevíme, učíme se „za pochodu“ jak alternativně pracovat a dosud jsme prakticky zkoušeli, co se zdálo v dané chvíli jako nejsnazší řešení a v dobré víře i efektivní pro všechny strany.

V příštím týdnu bychom chtěli nastartovat google classroom a být tak v kontaktu s dětmi. Chceme, aby bylo možné provádět výuku online.

Víme, že všichni nedisponujete potřebnou technikou. Ale kdo můžete, zkuste, prosím, přes víkend promyslet, popř. s dětmi natrénovat, zda by se dokázali přihlásit a připojit ke schůzce-Meet na Googlu… Mohli bychom se pak pravidelně ve stanovený čas všichni scházet a společně se učit, ale taky si povídat (hlavně děti spolu, jako simulace třídy, která mnohým určitě brzy začne scházet)“.