Změna ve vedení školy

Vážení rodiče,

    od dnešního dne jsem Radou městské části Prahy 4 jmenován ředitelem školy.   Ve školství pracuji od roku 1988, od absolvování PedF UK oboru učitelství I. stupně.  Zastával jsem již funkci ředitele dvou základních škol a rád využiji své zkušenosti v ZŠ Nedvědovo náměstí. Přistupuji však k úkolu na zdejší škole s velkou odpovědností a s vědomím, že každá škola je jiná a že její učitelé, zaměstnanci, žáci a rodiče vytváří jedinečný celek se svým specifickým potenciálem. Budu rád, jestli se mi v krátké době podaří navázat se všemi dobrou spolupráci, a to samozřejmě i s Vámi rodiči, dále se zřizovatelem a také mateřskými školami, spolky a kluby, které mají ke škole nějaký vztah. Budu usilovat o to, aby ZŠ Nedvědovo náměstí byla dobrou a atraktivní školou především ve svém spádovém obvodu a aby byla školou materiálně, organizačně a sociálně pohodovou se smysluplným vzdělávacím programem. Závěrem bych chtěl připojit krásný text J. A. Komenského, protože jeho idea školy obecné je pro mě stále inspirativní.

 Idea školy obecné

„Za prvé, my máme na mysli všeobecné vzdělání všech, kdo se narodili lidmi, ke všemu lidskému. Musí tedy být vedeni pospolu jednou cestou, kam až mohou být vedeni, aby se všichni navzájem povzbuzovali, podněcovali a bystřili. Za druhé chceme, aby všichni byli vzděláni ke všem ctnostem, také ke skromnosti, svornosti a vzájemné úslužnosti. Nesmějí tedy být od sebe odtrhováni tak brzy a nesmí být některým podávána příležitost, aby se sobě líbili nad jiné a aby pohrdali jinými vedle sebe.“ 

                                                                                                                                                                                                                    Mgr. Vít Šolle