Informace o zahájení školního roku 2019/20

Informace o zahájení školního roku 2019/20

Dne 2. září v pondělí

  • žáci 2. až 9. ročníků se učí od 8 do 8:45. Provoz školní družiny je zajištěn do 16:00 hod.
  • žáci 1. tříd s rodiči i pedagogy zahájí školní rok ve svých třídách v 9:00 hod. (na malé budově)
  • žáci přípravného ročníku také zahájí výuku v 9:00 hod. (na malé budově)

Dne 3. září v úterý

  • proběhnou třídnické hodiny ve všech ročnících, kde se žáci od třídních učitelů dozví pokyny pro zdárný průběh vyučování a všechny další potřebné informace.
  • žáci obdrží také rozvrh hodin.

  • 1. třídy (0.ročník) končí tento den po 2. vyučovací hodině v 9:40 hod.
  • 2.- 5. třídy končí po 4. vyučovací hodině v 11:45 hod.
  • 6.-9. třídy končí po 5. vyučovací hodině ve 12:40 hod.

 

Od středy 4. září do pátku 6. září

  • 2.- 5. třídy se učí 4 vyučovací hodiny do 11:45 hod.
  • 6.-9. třídy se učí 5 vyučovacích hodin do 12:40 hod.

Žáci prvních tříd a přípravného ročníku budou s průběhem výuky  seznámeni na  zahajovací hodině dne 2. září.

 

 

V prvním školním týdnu se žáci dozví základní informace o požadavcích jednotlivých vyučujících na výuku, seznámí se s pravidly bezpečnosti a chování ve škole, školním řádem a organizací chodu školy. Doporučujeme nosit si psací potřeby a poznámkový blok. Rodiče prvňáčků získají informace a budou mít prostor pro dotazy hned první den po slavnostním zahájení. Od úterý by měli mít všichni žáci školy přezůvky nejlépe s pevnou patou (na prvním stupni určitě), do hodin TV cvičební úbor (počítejte i s výukou TV na venkovních hřištích).

Plavání: Sportovní plavání USK se v prvním školním týdnu koná. Povinné plavání ve 4. a 5. ročnících zahajuje až ve druhém týdnu od .9. září. Základní plavání 1..-3. ročníků začíná ve středu 4. září.

Děkujeme všem rodičům a žákům za vstřícný přístup a podíl na zdárném zahájení nového školního roku.

Vedení školy