Projekty žáků IX. tříd

Projekty žáků IX. tříd

V tělocvičně naší školy se uskutečnila prezentace projektových prací letošních deváťáků za účasti ostatních žáků 2. stupně, učitelů a hostů: rodičů a prarodičů
jednotlivých žáků. Součástí akce byla i soutěž pro žáky i jejich pedagogy a rodiče. Vedle postřehové soutěže pro mladé korektory to byla hlasovací soutěž, kdy
všichni přítomní mohli přidělit hlas nejlepšímu projektovému týmu. Tak se také stalo. 
Vítězným týmem byly dívky: Anna Běhounková, Ester Kuklová a Veronika Muselová, které zaujaly svým tématem Světové filmové velmoci a získali knižní poukazy, aby si na prázdniny vybraly nějakou hezkou knihu. 
Žáci se svými znalostmi a rétorickou průpravou velice dobře připravili na úspěšný vstup na SŠ, které je už po prázdninách čekají… 
Moderátorem pořadu byl p. uč. Mgr. Petr Bohm a akci zaštítila a vyhodnotila p. ředitelka Mgr. Lenka Klupáková.
Celá akce proběhla v příjemné a obohacující atmosféře. Odměnou nám byly i e-mailové pozitivní ohlasy rodičů, kteří nešetřili chválou…