Výuka angličtiny – spolupráce ZŠ s JŠ Lingua Nova

Výuka angličtiny – spolupráce ZŠ s JŠ Lingua Nova

Angličtina  pro děti 1. a 2. tříd

Od září otevírá JŠ Lingua Nova v budově ZŠ další, již 28. ročník angličtiny pro děti 1. a 2. tříd. Tato výuka bude probíhat 2x týdně, a to v úterý a ve čtvrtek brzy odpoledne.Vyučuje plně kvalifikovaná paní učitelka s dlouhodobou praxí. U dětí je velmi oblíbená a na angličtinu chodí moc rády.

Výuka probíhá dle našich učebnic, jejichž náplň je provázána s výukou ZŠ. Základní škola poskytuje dětem nadstandardně 1 hodinu angličtiny v rámci povinné výuky. I přes maximální využití této hodiny je výuka 1x týdně vždy základní seznámení s jazykem. Pro zájemce, kteří chtějí angličtinu rozšiřovat, nabízí jazyková škola Lingua Nova ve spolupráci se ZŠ další  2 hodiny, které budou hravým způsobem navazovat na školní výuku, rozšiřovat a prohlubovat látku probíranou v ZŠ.

Plán výuky:
1.třída – mluvený jazyk: stejně jako se děti dosud naučily bez znalosti psaní česky, učí se i angličtinu.Hodiny jsou plné her, soutěží, básniček i písniček. Aby byla výuka pro děti atraktivní, hrajeme s nimi celoroční anglickou soutěž Cesta pohádkovým lesem a děti celou učebnicí provází štěňátko Tricks.

2.třída  – k mluvenému  jazyku, na který je i nadále kladen hlavní důraz, přibíráme také základy psaní a gramatiky a hrajeme hru Honba za zlodějem.

Protože navazujeme na školní rozvrh, přesné  časy budou určeny po zveřejnění školního rozvrhu a na základě počtu přihlášených žáků v záříPololetní školné činí 2690 Kč, včetně učebnic.

 

Výuka starších dětí 

Dny a čas výuky starších dětí budou stanoveny na základě rozvrhu dětí v září.

 Od 3 třídy mají děti v rámci povinné výuky angličtinu 3 hodiny týdně, Lingua Nova nabízí rozšiřující výuku, přípravný kurz k mezinárodně  platným Cambridgeským zkouškám.

Proč Cambridgeské zkoušky již pro děti 1. stupně? Jazykové zkoušky Cambridge English Language  jsou celosvětově  nejprestižnější jazykovou kvalifikací a jsou mezinárodně platné. Jsou velmi motivační. Hlavním účelem získání  certifikátu je snaha budovat zájem o studium angličtiny již v útlém věku, kdy si děti profilují své zájmy.

Přihlašovat se budou děti v září, jakmile bude na základě jejich rozvrhu stanoven den a čas výuky.