Přijímání pod obojí aneb zdravá svačinka v 5.A

Tento týden jsme v hodinách ČAJS sesbírali střípky z doby husitské, abychom si udělali ucelený obrázek o husitské revoluci. 
Postavili jsme si vozovou hradbu z lavic a za znění chorálu Ktož jsú boží bojovníci jsme si na vlastní kůži vyzkoušeli nejen jak se bojovalo, ale také jak se ve vozové hradbě žilo. Zamysleli jsme se nad přínosy a ztrátami, které s sebou občanská válka typu husitských bouří nese. Na závěr jsme si okusili, jak se přijímalo pod obojí. Hostie nám nahradily kukuřičné placky a černorybízový džus bylo převlečené víno z kalicha. Těším se, jak zase příště zažijeme vlastivědu jinak!
Pí uč. Helena