Zvýšení pronájmu

Zvýšení pronájmu

Zvýšení nájmů od 1.9.2019
Oznamujeme, že s platností od 1. 9. 2019 se navyšuje hodinová sazba 
za pronájem jednotlivých prostor školy.
Malá tělocvična                      250,-
Velká tělocvična                     400,-
Zrcadlový sál                          250,-
Malá třída                               200,-
Velká třída                              300,-
Nejmenší třída                        100,-
Počítač                                   150,-
Klavír                                     150,-
 
Cena pro zaměstnance školy     0,-
Sleva pro stálé zákazníky.
Sleva pro zdravotně postižené.
 
 
                                                                       Mgr. Lenka Klupáková
                                                                           ředitelka školy
 
V Praze dne 15. 5. 2019