Setkání rodičů a žáků budoucích 1. tříd a přípravného ročníku