CO JE FIE?

Výsledek obrázku pro feuersteinova metoda pracovní listy

FEUERSTEINOVO INSTRUMENTÁLNÍ OBOHACOVÁNÍ:

UČIT SE UČIT

mezinárodně uznávaná metoda

rozvíjí kognitivní funkce žáka pomocí speciálně navržených pracovních listů

VEDE:

školený lektor, tzv. zprostředkovatel

ŽÁK:

získává nástroje k využití svého potenciálu, osobnostnímu a sociálnímu růstu

se naučí v těžké chvíli zachovat klid a rozvahu

odloží strach udělat chybu

si odstraňuje učební potíže

si zvyšuje sebedůvěru

se raduje z úspěchu

 

 

 METODA PODPORUJE

  • vnitřní motivaci a sebedůvěru
  • pozornost
  • vyjadřování a porozumění
  • dovednost pracovat s chybou
  • používání efektivních strategií řešení problému
  • organizaci a plánování
  • emoční inteligenci

 

JAK SE VE ŠKOLE VYUČUJE

KDE: 1. – 9. ročník
HODINOVÁ DOTACE:

1 x týdně

KDO:

Mgr. Ludmila Petráková (1. – 3. ročník)

Mgr. Zuzana Dostálová (4. – 9. ročník)

TÉMATICKÝ PLÁN: 1. roč.  Uspořádání bodů, orientace v prostoru B
2. roč.  Od jednotky ke skupině, Absurdity A
3. roč.  Emoce, Absurdity B
4. roč.  Od empatie k činnosti, Porovnávání
5. roč.  Uspořádání bodů, Orientace v prostoru I
6. roč.  Orientace v prostoru II, Doplnění ilustrace
7. roč.  Rodina, Instrukce, Doplnění ilustrace
8. roč.  Dodělání instrukce, Analytické vnímání, Doplnění ilustrace
9. roč.  Kategorizace, Doplnění ilustrace

 

INSTRUMENTY

JSOU: pracovní listy, které podporují rozvoj různých dovedností
CELKEM: 14 ks

 

O METODĚ na youtube

pro rodiče

zde (v Aj)