Angličtina

Koncepce výuky angličtiny v naší škole, spolupráce s JŠ Lingua Nova

Také ve školním  roce 2015/2016 bude probíhat výuka angličtiny v naši ZŠ již  od první třídy. Naše škola vyučuje od 1. třídy 1 hodinu angličtiny týdně. Již více než dvacet let spolupracujeme s jazykovou školou Lingua Nova, která opět od září doplňuje a rozšiřuje naši výuku na 1. stupni. V tomto roce chystáme také novinku v podobě možnosti složení mezinárodních Cambridgeských zkoušek přímo v budově naší školy.

1. a 2. třída
Naše ZŠ poskytuje dětem nadstandardně 1 hodinu angličtiny v  1. a 2. třídě v rámci povinné výuky. I když se snažíme o maximální využití této hodiny, je výuka 1x týdně vždy základní seznámení s jazykem. Pro zájemce, kteří chtějí angličtinu rozšiřovat, nabízí jazyková škola Lingua Nova ve spolupráci s námi další  2 hodiny. Ty budou probíhat přímo zde ve škole v úterý a ve čtvrtek. Přesný rozvrh záleží na počtu a školním rozvrhu přihlášených dětí. Náplň tohoto odpoledního vyučování bude hravým způsobem navazovat na školní výuku, rozšiřovat a prohlubovat látku probíranou v ZŠ. Vyučují vždy kvalifikovaní učitelé.

Do  kurzů můžete děti přihlásit prostřednictvím  elektronické přihlášky na www.linguanova.cz.  V sekci přihlášení vyplňte přihlášku pro ZŠ. Odklepnutím ji zašlete do JŠ, která Vám zašle konkrétní aktuální informace. Podrobné informace získáte také  na tel. 608 903 009.

Od 3. třídy
Od třetí až do deváté třídy vyučujeme 3 hodiny angličtiny týdně v rámci povinné výuky.

Od školního roku 2015/16 dochází také k rozšíření nabídky kurzů jazykové školy Lingua Nova navazujících na výuku v základní škole .

Novinka

Jako novinku bude  JŠ Lingua Nova nabízet přípravné kurzy k Cambridgeským zkouškám přímo v naší škole. Přípravné kurzy navazují na předchozí výuku JŠ Lingua Nova a na naši výuku. Kurzy mají několik úrovní, dle znalosti dětí. Na konci kurzů mohou (ale nemusí) děti složit Cambridgeské jazykové zkoušky. Ty jsou velmi motivační, mezinárodně nejprestižnější jazykovou kvalifikací - jsou mezinárodně platné. Úspěšný kandidát, který složí zkoušku, se stane doživotně držitelem certifikátu Cambridge English. Certifikát vystavují ve Velké Británii a často bývá dětem slavnostně předáván na půdě školy nebo na jiném slavnostním místě. Přihlašovat se budou děti prostřednictvím ZŠ v září.

Proč Cambridgeské zkoušky již pro děti 1. stupně ?

Hlavním účelem získání certifikátu pro děti 1. stupně je snaha budovat zájem o studium angličtiny již v útlém věku, kdy si děti profilují své zájmy. Kurz je hravý, zajímavý a pracuje se současným jazykem.

Proč další Cambridgeské zkoušky pro děti 2. stupně?

Zkoušky Cambridge English pro starší děti mohou otevřít dveře vyššímu vzdělání, zlepšit pracovní příležitosti, a jelikož jsou mezinárodně uznávané, rozšíří studentům možnost volby studia  či zaměstnání.  Mnoho škol přihlíží k výsledkům Cambridgeských zkoušek  a mnoho jich přiznává studentům s certifikátem bodovou bonifikaci u přijímacího řízení.

 Další informace na www.linguanova.cz

 

Omluva jazykové škole Easyspeak

Vážená paní ředitelko,

omlouvám se Vám jménem Základní školy Praha 4, Nedvědovo náměstí 140, za nepravdivou informaci o průběhu výuky kroužku vaší školy v naší škole. Váš kroužek dodržuje školní řád naší školy, děti jsou v kroužku spokojeny a reakce rodičů je pozitivní. Není důvod, proč by Váš kroužek nepůsobil na naší škole. Je nám velmi líto, že k tomuto nedorozumění došlo.

ředitel školy Mgr. Josef Blecha

 

Tuto omluvu jsem projednal s paní ředitelkou a ta omluvu přijala.