Šablony EU

 

 

Od 1.9.2017 – 31.8.2019 je naše instituce realizátorem projektu Šablony ZŠ Nedvědovo náměstí Praha CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0005150, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Celková výše podpory činí 891.405,- Kč.

Hlavní činností z projektu Šablony realizuje školní speciální pedagog a osobní asistent (asistent pedagoga).

Činnost školního speciálního pedagoga z projektu Šablony ZŠ Nedvědovo náměstí je určena pro žáky školy (i jejich rodiče), kteří ve škole neprospívají z důvodů poruch učení nebo chování, jejichž  míra je v prvním stupni podpůrných opatření.

 Školní speciální pedagog vykonává diagnostiku a screening žáků, kteří mají obtíže ve škole, poskytuje konzultace rodičům a poskytuje po dohodě s rodiči také speciálně pedagogickou intervenci pro ty děti školy, jež mohou být v riziku vzniku či rozvoje specifických poruch učení a chování.

Realizuje také etopedické konzultace včetně odborné diagnostické činnosti.

Pokud tedy jako rodiče žáků školy pociťujete potřebu s někým konzultovat obtíže syna/ dcery, které při výuce Vaše dítě může mít, kontaktujte speciální pedagožku

Mgr. Blanku Hrudkovou na emailové adrese blanka.hrudkova@zs-podoli.cz

Aktuality

Žádné aktuality z tohoto roku.

Zobrazit vše