Projekt EU - Startujeme společně

Na naší školní a životní dráze startujem společně v Podolí v Praze

První září letošního roku neznamenalo jen začátek nového školního roku, nýbrž i START nového školního projektu. Přestože již nyní jsme školou, která si zakládá na vzájemném respektu, porozumění a toleranci, chceme se i dál zlepšovat.  Díky podpoře z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR věnujeme zvýšenou péči multikulturní výchově našich žáků a zlepšíme podmínky pro začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem.

Jako škola se sportovním zaměřením jsme zvyklí na soutěžní klání sportovců z různých národů, kultur a etnik a chtěli bychom tu krásnou atmosféru vzájemného porozumění, kterou známe ze závodů, přenést i na půdu naší školy.

Projekt Startujeme společně, jak jsme ho zkráceně nazvali, poběží od 1. září 2017 až do 31. července 2019 a všechny naše žáky čeká mnoho příjemných, zajímavých, ale i poučných aktivit jak na půdě školy, tak i mimo ni. Pomůžeme žákům s odlišným mateřským jazykem i jejich rodičům, aby se u nás cítili dobře a abychom se lépe poznali.

O probíhajících aktivitách vás budeme průběžně informovat na stránkách školy.

Registrační číslo projektu:

CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000292

Název programu:

 

Operační program Praha – pól růstu ČR

Aktuality

Žádné aktuality z tohoto roku.

Zobrazit vše