Školní metodik prevence

 

Školní metodik prevence je poradenským pracovníkem školy na poli primární prevence rizikového chování. Školní metodik prevence vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradentské.

Konzultační témata:

  • záškoláctví

  • šikana, rasismus, xenofobie, vandalismus

  • kriminalita, delikvence

  • užívání návykových látek (alkohol, tabák, omamné a psychotropní látky)

  • virtuální drogy, patologické hráčství

  • domácí násilí

  • týrání a zneužívání dětí

  • poruchy příjmu potravy
  • kybernetická bezpečnost

 

Pro naši školu funkci školního metodika prevence zajišťuje:

 

Mgr. et Bc. Tomáš Vincenc, DiS.

 

tomas.vincenc@zs-podoli.cz     

 

Konzultační hodiny pro žáky – kdykoliv dle potřeby

Konzultační hodiny pro rodiče – dle předchozí dohody

 

 

Preventivní program 

 

Příloha k preventivnímu programu 

 

Aktuality

Žádné aktuality z tohoto roku.

Zobrazit vše