Jídelna

Provozní řád školní jídelny

EU specifikovala 14 hlavních potenciálních alergenů, které podléhají legislativnímu značení. Alergeny  naleznete v jídelním lístku u konkrétních jídel pod danými čísly. alergeny      
Stravné pro školní rok 2017/2018
Účet: 19-75414339/0800. Nutno uvádět variabilní symbol strávníka.
Obědy je možné přihlásit a odhlásit na internetu: www.jidelna.cz pomocí uživatelského jména, jež má každý strávník přidělen.
Odhlášení obědů na další den do 10:00 hod. odhlaskaobedu@zs-podoli.cz, nebo sms zpráva: +420725743892. Jméno strávníka, třída, datum odhlášených dnů.
Cena oběda je stanovena dle věku dítěte, kterého dosáhne ve školním roce.
Strávníci do 6 let: cena 1 oběda Kč 24,00. Měsíční částka za 22 obědů je Kč 528,00.   Seznam alergenů ke stažení
Strávníci od 6 do 10 let: cena 1 oběda Kč 26,00. Měsíční částka za 22 obědů je Kč 572,00.   
Strávníci od 11 do 14 let: cena 1 oběda Kč 28,00. Měsíční částka za 22 obědů je Kč 616,00.  
Strávníci 15 a více let: cena 1 oběda je Kč 30,00. Měsíční částka za 22 obědů je Kč 660,00.  
Výdej oběda: 11.30-14.00