Poděkování sponzorům

Aktualita školy

Mnohokrát děkujeme všem sponzorům, kteří se podíleli a podílejí na realizaci plánů školy a mimoškolních aktivit. S jejich přičiněním je náš program bohatší a pestřejší. DĚKUJEME!

Žáci a učitelé ZŠ