Informace o zahájení školního roku 2018/19

Aktualita školy

Dne 3. září v pondělí žáci 2. až 9. ročníků se učí od 8:00 do 8:45hod. Provoz školní družiny je zajištěn do 16:00hod.

Žáci prvních tříd s rodiči i pedagogy slavnostně zahájí školní docházku v tělocvičně na hlavní budově v 9:00hod. Program slavnostního zahájení v tělocvičně bude probíhat asi hodinu a potom bude pokračovat společně ve třídách. Končit se bude do 11hod.

Dne 4. září v úterý proběhnou třídnické hodiny ve všech ročnících, kde se žáci od třídních učitelů dozví pokyny pro zdárný průběh vyučování a všechny další potřebné informace a obdrží rozvrh hodin.

První třídy končí tento den vyučování po druhé vyučovací hodině v 9:40hod. Žáci 2., 3., 4. a 5. ročníků končí tento den vyučování po čtvrté vyučovací hodině v 11:45hod. Žáci 6., 7., 8. a 9. ročníků končí tento den vyučování po páté vyučovací hodině ve 12:40hod.

4. září se také koná zahájení výuky v přípravném ročníku naší školy. Žáky a rodiče přípravného ročníku zveme v 8:00hod. do 3. patra malé budovy.

Od středy 5. září do pátku 7. září se žáci v 2. – 5. ročnících budou učit pouze 4 vyučovací hodiny, žáci v 6. – 9. ročnících se budou učit pouze 5 vyučovacích hodin, a to dle rozvrhu, který obdrží v úterý.

Žáci prvních ročníků budou s průběhem výuky v prvních školních dnech seznámeni na  zahajovací hodině dne 3. září.

V prvním školním týdnu se žáci dozví základní informace o požadavcích jednotlivých vyučujících na výuku, seznámí se s pravidly bezpečnosti a chování ve škole, školním řádem a organizací chodu školy. Doporučujeme nosit si psací potřeby a poznámkový blok. Rodiče prvňáčků získají informace a budou mít prostor pro dotazy hned první den po slavnostním zahájení. Od úterý by měli mít všichni žáci školy přezůvky nejlépe s pevnou patou (na prvním stupni určitě), do hodin TV cvičební úbor (počítejte i s výukou TV na venkovních hřištích).

Písemné přihlášky na obědy se musí odevzdat nejpozději ve středu 5. září a přihlášení na obědy pro dny 3. a 4. září bude ústně v zahajovací hodině u třídního učitele.

Plavání: Sportovní plavání USK se v prvním školním týdnu koná. Povinné plavání ve 4. a 5. ročnících zahajuje až ve druhém týdnu od 10. září. Základní plavání 1.-3. ročníků začíná ve středu 5. září.

Děkujeme všem rodičům a žákům za vstřícný přístup a podíl na zdárném zahájení nového školního roku.

 

Vedení školy