POZOR! 18.-29. 6. Opatření školy a zřizovatele během rekonstrukce školy

Aktualita školy

Vážení rodiče,

od pondělí 18. 6.  2018 zahajujeme rekonstrukci šaten a jídelny.

Z tohoto důvodu

·         nebude možné do konce školního roku užívat šatny – je nutné, aby si děti do konce tohoto týdne vyklidily skříňky (týká se velké budovy).  

·         ve dnech od 18. do 29. června bude zkrácená výuka do oběda; toto upřesníme koncem týdne

·         ve dnech 22. a 25. června 2018 bude ředitelské volno (škola bude zcela bez provozu i bez školní družiny).

·         Stravování budeme zajišťovat v náhradních prostorách v restauraci Na staré sokolovně. Cena stravného pro děti se nemění.  Vzhledem k provizornímu řešení je nutné předem znát počet obědů.  Z tohoto důvodu vás žádáme o označení dnů, kdy se bude vaše dítě stravovat.

Zást. řed. Mgr. Ivo Voříšek

 

Žáci ve škole dnes (11. 6.) obdrželi tuto návratku:

Žák – žákyně ………………………………….……………………….. má zájem o oběd ve dnech: (označte křížkem)

18. 6.

 

26. 6.

 

19. 6.

 

27. 6.

 

20. 6.

 

28. 6.

 

21. 6.

 

29. 6.

 

 

 

Podpis zák. zástupce: ……………………………………………………..

Pozn.: Zajišťovatel školního stravování požaduje od školy do středy nahlásit počty strávníků. Prosíme o spolupráci. Nepřítomné třídy mají tuto skutečnost hlásit škole buď prostřednictvím třídních důvěrníků (a ti potom třídním učitelům) nebo přímo třídních učitelů, a to pokud možno písemnou formou (elektronicky - e-mail). Děkujeme za pochopení.