Aktualizovaný seznam přijatých žáků - ZÁPIS 2018

Aktualita školy

Zveřejňujeme aktualizovaný seznam přijatých žáků k 4. 6. 2018 (kteří splnili podmínky zápisu). Rozhodnutí a další informace obdrží zákonní zástupci žáků na schůzce 6. 6. 2018 v 16:30hod. nebo je zašleme poštou (můžete si jej také po domluvě termínu vyzvednout u zástupce ředitele školy v průběhu měsíce června).