Informační schůzka pro zákonné zástupce žáků budoucího přípravného ročníku a budoucích prvních tříd - Jazyková škola Lingua Nova

Aktualita školy

 

 

Vážení rodiče,

 

    na naší škole působí již mnoho let jazyková škola LINGUA NOVA, která zajišťuje výuku anglického jazyka  pro žáky prvního stupně. Ředitelka jazykové školy se dostaví na schůzku pro rodiče budoucích prvňáčků 6.6., kde Vám podá podrobné informace. LINGUA NOVA posílá informační materiály před schůzkou, abyste měli možnost využít všech poskytovaných výhod a připravit si i případné dotazy. Protože nemůžeme nikomu poskytnout Vaše adresy, zasíláme Vám informační materiály touto cestou.                               

 

                                                                                                                                                ředitelství  ZŠ  

                                                      

 

angličtina 1. tříd v ZŠ , vedená specialisty na děti 1. stupně

 

 

 

Vážení rodiče,

 

        naše jazyková škola se již více než dvacet pět let  specializuje na výuku angličtiny dětí. Společně se základní školou jsme vytvořili systém výuky angličtiny po celou dobu školní docházky. Zájemcům o kvalitní výuku, která je vedena hravou a soutěživou formou  N A B Í Z Í M E :

 

 

 

JŠ  LINGUA NOVA  rozšiřuje v součinnosti se ZŠ od 1. třídy v budově  ZŠ Nedvědovo nám. výuku angličtiny svou profesionální učitelkou  2x týdně 45 min. Výuka bude probíhat v úterý a ve čtvrtek co nejdříve po obědě. Přesný čas výuky závisí na školním rozvrhu přihlášených dětí.

 

NABÍZÍME  TENTO PROGRAM VÝUKY PROPOJENÝ S VÝUKOU V ZŠ :

 

 

 

1. a 2.třída - 1 hodina ZŠ, 2 hodiny Lingua Nova – ZŠ poskytuje dětem nadstandardně 1 hodinu angličtiny

 

                 týdně. Aby byla výuka maximálně efektivní, ne pouze základní seznámení s jazykem, doplňujeme školu

 

                 o další 2 hodiny mluveného jazyka - stejně jako se děti naučily bez znalosti psaní česky, učí se i angličtinu.

 

                 Ve 2. třídě přibírají také základy psaní a gramatiky. Aby byla výuka pro děti atraktivní, hrajeme s nimi také

 

                 celoroční anglickou soutěž.

 

od 3.třídy - 3 hodiny ZŠ, Lingua Nova přípravný kurz na prestižní dětské Cambridgeské

 

             zkoušky.

 

 

Cena pololetního kurzu  včetně učebnice  je 2590 Kč

Možnosti přihlášení:Máte možnost využít nabídku maximální slevy při přihlášení u zápisu. Abychom mohli řádně připravit nový školní rok, motivujeme rodiče, kteří přihlásí své dítě včas, nabídkou slev.

1) Maximální sleva 400 Kč u zápisu. Zápis se koná v rámci schůzky rodičů budoucích prvňáčků v ZŠ 6.6. Pokud dítě přihlásíte na schůzce 6.6. a uhradíte zde současně i školné, činí školné na 1. pololetí 2190 Kč.

2)Nebudete-li využívat tuto slevu, můžete kdykoli do zahájení kurzu zaslat přihlášku elektronicky (e-přihláška na www.linguanova.cz, v sekci přihlášení je přihláška pro ZŠ)

a zaplatit současně bezhotovostní platbou školné 2590 Kč bez slevy na účet

 č. 670100-2207934985/6210. Při platbě vždy uveďte variabilní a specifický symbol - viz přihláška!   

 

 

Vaše dotazy rádi zodpovíme v pracovních dnech  od 8,30 do 16,00 na tel. č. 608 903 009. Přesné termíny výukových hodin a seznamy žáků budou vyvěšeny na škole týden před zahájením výuky.

 

 

 

                                       S pozdravem                                                                     Mgr.Milena Vorlíčková,

 

                                                                                                                                  ředitelka jazykové školy