Máš rád vodu?

Aktualita školy

Nábor do šestých tříd pro školní rok 2018/2019

Nabízíme:

Plavání:

 • základní plavání pro 1. - 3. ročník
 • zdokonalovací plavání pro 4. - 5. ročník
 • výkonnostní plavání pro 5. - 9. ročník (ve spolupráci s USK Praha - individuální vzdělávací plán)

Vzdělávání:

 • Školní vzdělávací program Brána k poznání
 • přípravný ročník
 • IVP pro sportovce
 • výuka Aj od 1. ročníku, Nj od 6. ročníku
 • diferencovaná výuka AJ, Nj, Čj, a M od 6. ročníku
 • podpora nadaných žáků - projekt Platon
 • organizace a účast na mezinárodních a vědomostních soutěžích a olympiádách
 • individuální podpora každého žáka

V rámci TV:

 • yachting pro 6. ročník
 • veslování pro 7. ročník
 • kanoistika pro 8. ročník
 • letní soustředění
 • účast na  Olympiádě dětí a mládeže pro 1. ročník

Akce školy:

 • lyžařské výcviky, školy v přírodě, letní a příměstské tábory
 • "Expedice Šumava" 3. - 5. pro ročník
 • adaptační kurzy 6. pro ročník
 • "Nalejvárna" příprava na střední školy pro 8. - 9. ročník
 • kroužky v rámci školní družiny a agentur
 • vodácké kurzy pro 9. ročník