Zápis do prvních ročníků - 4. a 5. dubna 2018

Aktualita školy

Zajišťujeme:

Plavání:

·       Základní pro 1. – 3. ročník

·       Zdokonalovací pro 4. – 5. ročník

·       Výkonnostní pro 5. – 9. ročník (ve spolupráci s USK Praha – individuální vzdělávací plán)

V rámci TV:

·       Yachting pro 6. ročník

·       Veslování pro 7. ročník

·       Kanoistika pro 8. ročník

·       Letní soustředění

·       Účast na Olympiádě dětí a mládeže pro 1. ročník

Akce školy:

·       Lyžařské výcviky, školy v přírodě, letní a příměstské tábory, Expedice Šumava- 3. – 5. ročník, adaptační kurzy – 6. ročník, „Nalejvárna“ – příprava na střední školy – 8. -9. ročník, vodácké kurzy pro 9. ročník

Vzdělávání:

·       Školní vzdělávací program Brána k poznání

·       Přípravný ročník

·       IVP pro sportovce

·       Výuka Aj od 1. ročníku, Nj od 6. Ročníku

·       Diferencovaná výuka Aj, Nj, Čj a M od 6. ročníku

·       Podpora nadaných žáků – projekt PLATON

·       Organizace a účast na mezinárodních a vědomostních soutěžích a olympiádách

·       Individuální podpora každého žáka

Školní družina:

·       Provoz do 17:30

·       Kroužky v rámci školní družiny a agentur