Důležité informace pro rodiče žáků 5.,7. a 9. tříd !

Aktualita školy

Přihlášky na střední školy - schůzka rodičů žáků 9. A a žáků z 5. a 7. ročníků (kteří se chystají na víceletá gymnázia) se koná dne 31. 1. 2018 v 17,00 ve třídě 9. A. Rodiče dostanou přihlášky a zápisové lístky.