Z pohádky do pohádky

Aktualita školy

Celoroční projekt "Z pohádky do pohádky" pro 1. - 3. ročníky začíná 1. března 2018. Téma pohádky nás bude provázet v hodinách českého jazyka, výtvarné výchovy, pracovních činností a hudební výchovy.