Evropské strukturální a investiční fondy

Aktualita stránky EU fondy

EU

Od 1.9.2017 – 31.8.2019 je naše instituce realizátorem projektu Šablony ZŠ Nedvědovo náměstí Praha CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0005150, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Celková výše podpory činí 891.405,- Kč. 

Na naší školní a životní dráze startujem společně v Podolí v Praze

První září letošního roku neznamenalo jen začátek nového školního roku, nýbrž i START nového školního projektu. Přestože již nyní jsme školou, která si zakládá na vzájemném respektu, porozumění a toleranci, chceme se i dál zlepšovat.  Díky podpoře z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR věnujeme zvýšenou péči multikulturní výchově našich žáků a zlepšíme podmínky pro začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem.

Jako škola se sportovním zaměřením jsme zvyklí na soutěžní klání sportovců z různých národů, kultur a etnik a chtěli bychom tu krásnou atmosféru vzájemného porozumění, kterou známe ze závodů, přenést i na půdu naší školy.

Projekt Startujeme společně, jak jsme ho zkráceně nazvali, poběží od 1. září 2017 až do 31. července 2019 a všechny naše žáky čeká mnoho příjemných, zajímavých, ale i poučných aktivit jak na půdě školy, tak i mimo ni. Pomůžeme žákům s odlišným mateřským jazykem i jejich rodičům, aby se u nás cítili dobře a abychom se lépe poznali.

O probíhajících aktivitách vás budeme průběžně informovat na stránkách školy.

Registrační číslo projektu:

CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000292

Název programu:

 

Operační program Praha – pól růstu ČR

 

Kmeny:

http://komunikujeme.eu/cs/text/882/start-projektu-kmeny/

Od. 1.10.2017 je naše instituce neformálním partnerem projektu Kmeny CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000331který je financován z Operačního programu Praha – pól růstu ČR a spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je rozvíjet kompetence žáků pro posílení inkluze ve vzdělávacích programech škol a to konkrétně rozvíjet průřezové téma multikulturní výchovy.

 

Umění žít společně:

http://www.rom-praha.cz/Projekt-Umeni-zit-spolecne.html

Od. 1.1.2018 je naše instituce neformálním partnerem projektu Umění žít společně  CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000350který je financován z Operačního programu Praha – pól růstu ČR a spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je prostřednictvím vytvoření imaginární menšiny naučit žáky v rámci spolupráce s RomPraha, ve kterých je část žáků romského původu (nebo jiné menšiny), soužití v multikulturní společnosti, podpořit multikulturní prostředí, poznávání a porozumění.