Třídní schůzky, společná schůzka rodičů a konzultace 4. 10.

Aktualita školy

Vážení rodiče,

zveme Vás na společnou schůzku rodičů, třídní schůzky a konzultace dne 4. října 2017.

Program:

1) 17:00hod. společná schůzka třídních důvěrníků ve sborovně školy

2) 17:30hod. společná schůzka všech rodičů v dolní tělocvičně hlavní budovy školy s programem – zhodnocení loňského roku, - plán na tento školní rok, - vystoupení předsedy SRZŠ p. Ondřeje Šrámka

3) 18:00hod. třídní schůzky ve třídách s programem – plán třídy na tento školní rok, - volba třídního důvěrníka, - různé

4) 18:30-20:00hod. konzultace u jednotlivých vyučujících

5) 19:30-20:00hod. společná schůzka zvolených třídních důvěrníků s vedením školy

 

Srdečně zve ředitel školy Mgr. Josef Blecha