Informace o zahájení školního roku 17/18

Aktualita školy

Informace o zahájení školního roku 17/18

Dne 4. září v pondělí žáci 2. až 9. ročníků učí od 8:00 do 8:45hod. Provoz školní družiny je zajištěn do 16:00hod.

Žáci prvních tříd s rodiči i pedagogy slavnostně zahájí školní docházku v tělocvičně na hlavní budově v 9:00hod. Program slavnostního zahájení v tělocvičně bude probíhat asi hodinu a potom bude pokračovat společně ve třídách. Končit se bude po 11hod.

Dne 5. září v úterý proběhnou třídnické hodiny ve všech ročnících, kde se žáci od třídních učitelů dozví pokyny pro zdárný průběh vyučování a všechny další potřebné informace a obdrží rozvrh hodin.

První třídy končí tento den vyučování po druhé vyučovací hodině v 9:45hod. Žáci 2., 3., 4. a 5. ročníků končí tento den vyučování po čtvrté vyučovací hodině v 11:45hod. Žáci 6., 7., 8. a 9. ročníků končí tento den vyučování po páté vyučovací hodině ve 12:40hod.

5. září se také koná zahájení výuky v přípravném ročníku naší školy. Žáky a rodiče přípravného ročníku zveme v 8:00hod. do třetího patra malé budovy.

Dne 6. září ve středu končí první ročníky po třetí vyučovací hodině, ostatní žáci se už začnou učit dle platného rozvrhu hodin.

Ode dne 7. září (čtvrtek) se všichni žáci školy budou učit dle rozvrhu hodin.

V prvním školním týdnu se žáci dozví základní informace o požadavcích jednotlivých vyučujících na výuku, seznámí se s pravidly bezpečnosti a chování ve škole, školním řádem a organizací chodu školy. Doporučujeme nosit si psací potřeby a poznámkový blok. Rodiče prvňáčků získají informace a budou mít prostor pro dotazy hned první den po slavnostním zahájení. Od úterý by měli mít všichni žáci školy přezůvky nejlépe s pevnou patou (na prvním stupni určitě), do hodin TV cvičební úbor (počítejte i s výukou TV na venkovních hřištích).

Písemné přihlášky na obědy se musí odevzdat ve středu 6. září a přihlášení na obědy pro dny 4. a 5. září bude ústně v zahajovací hodině u třídního učitele.

Plavání: Sportovní plavání USK se v prvním školním týdnu koná. Povinné plavání ve 4. a 5. ročnících zahajuje až ve druhém týdnu od 11. září. Základní plavání 1.-3. ročníků začíná ve středu 6. září.

Děkujeme všem rodičům a žákům za vstřícný přístup a podíl na zdárném zahájení nového školního roku.

 

Vedení školy