Prezentace projektů IX.A 2017

Aktualita školy

Prezentace projektů 9.A

     Na naší škole se již stalo tradicí, že na závěr školního roku je zorganizována pro žáky 9.A soutěžní přehlídky jejich projektů.

 

     I letos se tak stalo a to ve čtvrtek 22.června. Na dopolední program bylo připraveno celkem 7 prezentací s velmi zajímavými tématy.

      Na těchto projektech průběžně deváťáci pracovali během celého druhého pololetí. Zpočátku jim šla spolupráce ve skupině ztuha. Garant všech projektů – pan učitel Lubor Studecký – však vyznává známé rčení, že olivy a člověk vydávají své nejlepší plody pod tlakem, a tak i přes počáteční obtíže a někdy i nejasnosti v komunikaci ve skupině, nakonec přišel týden, v němž měli deváťáci předvést, co v nich je.

 

      V úterý a ve středu se jako před správnou premiérou ještě mohutně zkoušelo. Chlapci i dívky si vyzkoušeli, co to je, stát před publikem s mikrofonem v ruce a spatra mluvit v souvislých větách.

 

      Nakonec přišel premiérový čtvrtek, 22. červen, a dolní tělocvična, kde se vše odehrálo, byla narvaná publikem z řad spolužáků z nižších ročníků, bývalých spolužáků z loňské devítky i z řad rodičů k prasknutí.

 

     Po úvodních slovech pana ředitele a pana Pukla, který zastupoval školský výbor městské části Prahy 4, dostal slovo i moderátor celého dopoledne – pan učitel Studecký. A hned po něm vystoupili Matyáš Lopour a Jakub Kaisler se svým projektem o Stevu Jobsovi a firmě Apple.

      Nejen na klucích byla vidět nervozita a napětí. I další účinkující, kteří měli teprve vystoupit se snažili zbavit jistého stresu.

 

       Celé klání bylo rozděleno do dvou bloků a diváci po skončení poslední, sedmé prezentace mohli hlasovat o třech nejlepších.

 

       Nakonec ze soutěže vyšel vítězně projekt „Stravování dnešní generace“, který vypracovali a výborně odprezentovali Antonie Brůhová, Simona Vrbická a Dan Tranh. Na druhém místě se umístila prezentace, která se zabývala pohledem náctiletých na vzdělávací systém v ČR a třetí místo obsadili David Trpišovský a Dominik Šamko, kteří se zaměřili na ikonické zbraně 2.svět. války.

 

      Nutno dodat, že i ostatní projekty měly velmi dobrou úroveň, byť na některých účinkujících byla znát nervozita. Ale nakonec se se vším letošní deváťáci poprali a svůj úkol zvládli. Popřejme jim tolik nadšení i pro jejich další studium na středních školách, kam všichni po letních prázdninách zamíří.

 

Mgr. Lubor Studecký

 

Garant projektu prezentace 9.A