Sportovní den 8. 6. - HLEDÁME PODOLSKOU SPORTOVNÍ HVĚZDIČKU

Aktualita školy

Hledáme podolskou sportovní hvězdičku

Sportovní den pro děti z Prahy 4 a okolí

 Proč to děláme :

Záměrem je nabídnout dětem v rámci sportovního dne možnost vyzkoušet si různé sportovní aktivity pod dohledem odborných trenérů, ovšem podstatně zábavnější formou, než je to možné v rámci klasických tréninků. Chceme odstranit  trému a  ostych v těch případech, kdy si nadané dítě raději nevyzkouší konkrétní sport  v rámci obvyklé tréninkové jednotky kvůli obavě z posměchu ostatních (délesportujících) dětí.

Cílem projektu je zapojit do sportovních aktivit více dětí a zároveň prověřit fyzickou zdatnost a úroveň motorických schopností školáků.

Pro koho  :

Akce je určena pro děti od 4 do 15 let a bude rozdělena do dvou souběžně probíhajících celků :

 a)       soutěžního, kde děti v rámci soutěže o ceny a medaile  v jednotlivých kategoriích budou plnit různé úkoly na body a na čas

 b)       poznávacího, kdy si děti pod vedením trenérů a instruktorů jednotlivých oddílů vyzkouší různé sporty

POZOR, soutěžní část je určena pouze pro žáky 1. až 5. ročníku.

Soutěžní část bude zahrnovat cca 8 disciplín zaměřených na obratnost a míčové dovednosti /driblink s míčem, hody na cíl,  rugby, veslování aj/. Za každou disciplínu obdrží účastník dle výkonu odpovídající počet bodů, které se sečtou, a následně vyhodnotíme výsledky podle počtu dosažených bodů. Soutěží se v pěti kategoriích  podle tříd ( první až pátá třída), kluci a holky zvlášť.  Jednotlivé disciplíny budou řízeny žáky vyšších ročníků ZŠ Nedvědovo náměstí, kteří budou na sobě mít dresy školy. Prosíme, řiďte se jejich pokyny.

Nesoutěžní část je určena pro všechny věkové kategorie a budou jí zajišťovat oddíly, které formou sportovních kroužků úzce spolupracují se ZŠ Nedvědovo náměstí.

Předpokládané (přislíbené) sporty - házená, florbal,  fotbal, pozemní hokej a veslování.

Kde

Na sportovnín hřišti u Podolské vodárny  (Podolská ulice  mezi sokolovnou a seniorparkem), tram 3,7, a 21 – zast.  Kublov.  Soutěžní část bude probíhat na tenisovém kurtu s pevným (měkkým) povrchem, nesoutěžní (poznávácí) část potom na házenkářském hřišti s tzv. umělou trávou.

Bližší podrobnosti ke hřišti na: http://detskahriste.praha4.cz/seznam-hrist/sport124-podolska

POZOR,  současně bude z druhé strany sokolovny probíhat Dětský den pořádaný Sokolem, což je akce určená zejména pro menší děti.

a kdy :

Ve čtvrtek  8.6.2017 od 15 do 19 hodin. Začátek soutěžní části je plánován na 15.30,  zakončení a vyhlášení výsledků v 18.30.

Kdo to celé připravuje:

Pořadatelem je spolek Sdružení rodičů  ZŠ Nedvědovo náměstí.  Akce se koná pod záštitou starosty MČ Prahy 4 ve spolupráci se ZŠ Nedvědovo náměstí.

Na hřišti bude připraveno základní občerstvení (nealko, cukroví apod.). V dosahu cca 50 m je restaurace Na Staré Sokolovně.

Prosba rodičům :  Zvolte dětem vhodnou sportovní obuv a oblečení. Pro soutěžní část nedoporučujeme kopačky (ani turfy). V případě deštivého počasí  může tenisový  kurt klouzat.  

Děti se účastní akce na vlastní nebezpečí.  Všichni návštěvníci jsou povinni  dodržovat návštěvní řád  hřiště. Je zejména přísně zakázáno lézt nebo se věšet na basketbalové koše.

Případné dotazy Vám rádi zodpovíme na mailu :

rstepanek@seznam.cz