Oznámení TU III.A

Aktualita školy

Třídní učitel III.A oznamuje, že v jeho třídě bude v měsíci červnu realizován program na podporu pozitivních vztahů mezi žáky. Realizátorem bude PPP Praha, dr. Lenka Marušková, tel. 267997015.