Dotazy řediteli - nový kontakt

Aktualita školy

Na základě jednání s třídními důvěrníky dne 7. 12. vytváříme přímou komunikační e-mailovou adresu na ředitele pro rodiče:

dotazyrediteli@zs-podoli.cz 

Prosíme všechny rodiče, aby se s případnými dotazy obraceli na ředitele touto cestou kdykoliv nebo osobně - každý čtvrtek v konzultačních hodinách od 16 do 17 hodin. Neodkladné záležitosti prosím řešte okamžitě telefonicky.