Informace k doplňujícím volbám do školské rady

Aktualita školy

Zápis ze zasedání přípravného výboru doplňujících voleb do školské rady

 

dne 14. 11. 2016 v ZŠ Praha 4, Nedvědovo nám. 140

 

Přítomni: Michaela Tikovská, Petra Venturová, Ivo Voříšek

 

Průběh jednání:

 

Na základě výsledků schůzky SRZŠ 9. 11. 2016 výbor zvážil námitku SRZŠ a usnesl se takto:

 

1.       prodlužuje se termín pro podávání přihlášek kandidátů ze zástupců rodičů do 30. listopadu 2016

 

2.     ruší se termín konání voleb dne 7. prosince 2016 a stanovuje se nový termín pro konání voleb: v den únorových třídních schůzek dne 22. 2. 2017

 

 

 

Zapsal: Ivo Voříšek

 

Předsedkyně příp. výboru: Michaela Tikovská