EXPEDICE ŠUMAVA 2016 pro 3., 4. a 5. roč.

Aktualita školy

 

 

Vážení rodičové,

naše škola nabízí žákům třetích, čtvrtých a pátých ročníků vzdělávací pobyt v Nových Hutích s názvem

 

Expedice Šumava 2016.

 

Pro žáky  3., 4.  a 5. ročníků je tento pobyt zamýšlen jako škola v přírodě se zaměřením na pokusnictví a ověřování získaných nových znalostí v praxi.

Budeme se učit v přírodě o přírodě – přesně podle hesla Komenského. Naše výprava bude zkoumat čtyři přírodní živly – vzduch, oheň, vodu a zem. Vždy dva dny se budeme věnovat jednomu živlu. Poznáme sílu vody ve vodní elektrárně Lipno a vysvětlíme si práci turbín, pochopíme jak se staví přehrada v krajině, k čemu slouží vyrovnávací nádrže pod Lipnem. Jaký život najdeme ve vodě podle její kyselosti. Uvidíme část koloběhu vody – déšť (sníh),  prameny, potoky, řeky. Ukážeme si skupenství, vzlínavost, ….  změříme PH  vody v dešťové kapce i v bažinách a vysvětlíme proč se tolik liší. Budeme zkoumat, bádat, prohlížet, měřit, vážit, pozorovat, odebírat vzorky, třídit, ukládat, zapisovat, zakreslovat……… Probádáme všechny 4 živly .

 Stanou se z nás objevitelé  neznámých  rovin života  –  provedeme  některé  fyzikální  i chemické pokusy, nakoukneme pod povrch věcí se vší vědeckou vážností.

O průběhu celé expedice si povedeme  pečlivé záznamy v osobním vědeckém  deníku. Budeme pracovat ve skupinách, neboť se naučíme spolupracovat jako každý vědecký tým.

Navštívíme mnoho přírodních i historických zajímavostí. Pojedeme do Českého Krumlova, navštívíme stezku v korunách stromů poblíž Lipna. A protože zdravý duch sídlí jen ve zdravém těle, budeme se činit i fyzicky. Na zdravém vzduchu to bude hračka.

 Rozdělíme se do 5 skupin, vymyslíme si týmové jméno, navrhneme logo, vyrobíme vlajku.  Budeme spolupracovat i zápolit v různých vědních i sportovních oblastech.

Celkové vyhodnocení, odměny i dekorování proběhne na závěr pobytu.

Žáci 5.tříd, kteří se chtějí soustavně připravovat k přijímacím zkouškám, nemusejí přípravu odložit – intenzivně se jim budou věnovat naši vyučující.

Lépe poznáme jeden druhého. Lépe poznáme, jak fungují věci okolo nás.

 

Pokyny k odjezdu:

  • Termín:  7.11. – 13.11. 2016
  • Odjezd:  7.11.  v 9,00  hod. od školy ZŠ Nedvědovo nám.140
  • Příjezd:   13.11.2015 ve 12,00 .hod. ke škole ZŠ Nedvědovo nám.140

Vedoucí akce:  Mgr. Josef Blecha

Zástupce vedoucího akce:  Mgr. Alena Červená

Cena: 3 000,-Kč  /cestovné, vstupné,  plná penze, učební pomůcky i materiály/  Při zaplacení zálohy 500 Kč   a odevzdání závazné přihlášky lze sjednat  měsíční doplatky 500 Kč.

Před odjezdem předají rodiče třídním učitelům tyto dokumenty do 5.11. ( v krajním případě u autobusu)

  • Potvrzení o bezinfekčnosti
  • Potvrzení o  zdravotní způsobilosti
  • Formulář „ Prohlášení „ –  zde rodiče vyplní zdravotních omezení, alergie, popřípadě zda a jaké léky dítě užívá, s přesným rozpisem (léky prosíme podepsat, připsat dávkování), kontakty.

 

 

V Praze dne: 31.10. 2016                                                              Mgr. Josef Blecha

                                                                                                       ředitel školy