Zažít podolí jinak

Aktualita školy

Tradičně jsme se aktivně účastnili místní akce Zažít PODOLÍ jinak. I když bylo pošmourné počasí, akce se vydařila a naše škola se úspěšně prezentovala. Mnoho návštěvníků se zapojilo do našich dílniček a pokusů.

 

Škola poskytla nejenom zázemí  v podobě nábytku, učeben, kuchyňky, tělocvičny vč. stěhování, ale hlavně se prezentovala v dětských dílnách, soutěžích a pokusech. Do akce se dobrovolně a s nadšením zapojili žáci, učitelé a  ostatní zaměstnanci naší školy. Celému týmu mnohokrát upřímně děkuji za spolupráci, pomoc a ochotu, a to jmenovitě:

 

Dospělým: Mgr. Josefu Blechovi, RNDr. Věře Zachariášové, Mgr. Janě Svobodové, Mgr. Ludmile Petrákové, Mgr. Světlaně Šamanové, Ing. Jitce Zelenkové, Bc. Lucii Rákosníkové, Noře Pavlíkové, Ivě Jíchové, dis. .... a provozním zaměstnancům školy ...

 

... A HLAVNĚ ŽÁKŮM JANU HOMOLOVI, MATYÁŠI LOPOUROVI, KLÁŘE MÍTHOVÉ, MATĚJOVI SVOBODOVI, BARUŠCE SVOBODOVÉ, KATEŘINĚ KOLÁŘOVÉ, LUKÁŠI SYROVÁTKOVI, JIRKOVI BOROVCOVI, LUKÁŠI CHRAMOSTOVI, EMĚ BOROVCOVÉ, MARII POLANSKÉ

 

DĚKUJEME!

 

Za organizační tým Mgr. Ivo Voříšek