Konzultační hodiny pro veřejnost

Aktualita školy

Konzultační hodiny pro veřejnost ve škole:

 

 

 

ředitel školy Mgr. Josef Blecha: čtvrtek 16-17 TEL. 602666702

 

zástupkyně ředitele Mgr. Alena Červená: TEL. 222993502

 

zástupce ředitele Mgr. Ivo Voříšek: úterý 15 – 16 TEL. 222993506, 607633234

 

kancelář: pondělí – čtvrtek 9:40 – 10:05, úterý 13 – 14:30 TEL. 222993503

 

školní poradenské pracoviště - Mgr. Hana Štrossová: pondělí 8:30 – 9:40, úterý 14 – 16 TEL. 222993-506/513/525, 601556182

 

metodik prevence rizikového chování – Mgr. Eva Kočová: pátek 8 – 8:45 TEL. 222993506

 

vedoucí školní družiny Ing. Jitka Zelenková: pondělí 15:35 – 16:35 TEL. 222993533

 

 

 

O své návštěvě se prosím s námi předem telefonicky domluvte.