"Dělám víc než musím" - Lucie Mayerová

Aktualita školy

Z 20 škol, spadajících pod Městskou část Praha 4 za naši školu byla nominována do soutěže „Dělám víc, než musím“ a poté vybrána po hlasování naším učitelským sborem žákyně 4.A třídy, Lucie Mayerová. 

 

 

 

Slavnostního předávání cen oceněným dvaceti žákům, jež proběhlo dne 9. 6. 2016 na radnici v Nuslích, se kromě Lucie, jejích rodičů a babičky, zúčastnil i pan ředitel, Mgr. Josef Blecha spolu s Luciinou třídní učitelkou Mgr. Monikou Jiskrovou.

 

 

 

Ocenění žáci obdrželi diplom s aktuální fotografií z předávání cen,  šerpu a malý dárek.

 

 

 

Jsme si jisti, že Lucie ponese hrdě tento titul, bude i nadále konat víc, než musí, stane se vzorem pro další spolužáky, a to minimálně do doby, než příští rok žezlo převezme nějaký jiný žák z naší školy.

 

 

 

Přikládáme text, čtený při oceňování. Podrobnější článek vyjde v Tučňákovi.

 

Lucie Mayerová,

 

citlivá, a přece silná osobnost.

 

Vyniká nad jiné zejména svým přístupem k životu a řešením svízelných situací.

 

Jaký je její přístup k lidem a situacím? Ryze pragmatický, přesto však silně empatický. Problémy druhých pomáhá řešit s klidem, rozvahou.

 

 Při vlastním jednání se jakoby řídí hesly:

 

            „Všichni lidé bratry jsou.“

 

            „Nečiň druhým, co nechceš, by druzí činili tobě.“

 

            „Nic není tak horké, jak se uvaří.“

 

            „Pouštěj chléb svůj po vodě – i přijdou dnové a ty jej opět uzříš.“

 

Je to optimistický člověk, nikdy se nevzdává. Své odhodlání jít kupředu, dál, s tím, že všechno se dá napravit, umí přenést i na ostatní lidi kolem sebe. Dodává jim sílu optimismus. Její úsměv a rada zaplaší chmury všech, kteří ji žádají o radu.

 

Lucie však automaticky přispěchá na pomoc i tam, kde není o pomoc žádáno.

 

Jak vidíte v prezentaci, Lucka je nadšený i výborný sportovec, miluje zvířata.

 

Všechno ji zajímá. Není však zvědavá, nýbrž zvídavá.

 

Ve škole má výborné výsledky. Ráda pomáhá spolužákům v jejich přípravě na výuku, vysvětluje, čemu žáci nerozumějí. Je takovým „malým učitelem“.

 

Lucie pomáhá nejen slovy, svým celkovým naladěním vyrovnané osobnosti, ale i skutky. To, že je vyrovnanou osobností, je zásluhou její rodiny. Proto je Lucie pevně ukotvena v životě a může být majákem na rozbouřeném moři, světýlkem v tmách.