ŠVP 1.C SOUHRNNÉ INFO

Aktualita školy

Kouzelná příroda Krkonoš, čerstvý vzduch, příjemné prostředí a personál v penzionu Zoja, program nabitý od rána do večera a usměvavé dětské tvářičky, to všechno vystihuje naši letošní školu v přírodě. :-)

První den nás po příjezdu čekalo vybalování, zabydlování a seznamování s okolím, našlapali jsme prvních 10 km. Děti si na pokojích vymyslely bojové názvy a plakáty s pravidly pro návštěvy a vyráběly maskoty.

V úterý  jsme se hravou formou dozvěděli mnoho zajímavých informací o Krkonošském národním parku a i přes nepřízeň počasí se povozili na koních. Odpoledne jsme se vyřádili na zahradě během různých sportovních disciplín, také jsme barvili trička, psali dopisy a vyráběli papírové hodiny do prvouky.

Středa měla tajemný nádech, když jsme se vydali na pevnost Stachelberg, především při sestupování do podzemní tvrze. Přírodní krásy jsme pak obdivovali z rozhledny Eliška. Večer si děti připravily pro ostatní krátká pěvecká, taneční či divadelní vystoupení a po vyhodnocení následoval "disco" večer. Největší úspěch měla hra židličkovaná a podlézaní lana.

Ve čtvrtek jsme se zaslouženě po dopoledním vyučování těšili na oběd a do lanového parku v Jánských lázních, pro některé to byl jistě adrenalinový zážitek. Na místo nás zavezl autobus, zpátky jsme šlapali cca 8 km přes kopec pěšky. Večer po závěrečném vyhodnocení a předání diplomů a cen jsem se rozloučili s Krkonošemi u táboráku opékáním buřtů.

Pobyt nás zase o něco víc sblížil a stmelil, v pátek jsme odjížděli jako parta nabití novými zážitky a dojmy. :-)