Podolské centrum Emanuel

 plakát přípravka

 

Pozvánka na ples

Vážení rodiče, 6. 2. v 15:00 proběhne otevřená hodina na malé budově ZŠ v 1. poschodí, učebna sborového zpěvu.

Vyučující: Ema Katrovasová

 

KONTAKT KATARÍNA LAUKOVÁ

tel: 775542343
email: katarina.patricia.laukova@gmail.com

Vážení rodiče,

Školní rok jsme zakončili třídními besídkami, které se setkaly s pochvalným hodnocením rodičů a děti předvedly,co se naučily.

Náš literárně-dramatický obor vystoupí  spolu se sborem Podolských štístek na akci Zažít Prahu jinak 17.9. Na této akci budou i naše dílny keramiky a výtvarky. Vaše děti si vyzkouší svou šikovnost a budou vytvářet indiánské šperky a indiánské poklady.  

 

Zápis

Podolské centrum Vás zve k zápisu pro školní rok 2016-2017.

Proběhne od pondělí do pátku 5.-9. 9. v době od 15:00- 17:00 v malé budově ZŠ Nedvědovo náměstí na 1. patře.

Naše nabídka je  v tomto roce bohatší. Mysleli jsme i na rodiče, protože i oni potřebují relaxovat.

Věříme, že si z naší bohaté nabídky vyberete a všem Vám přejeme spokojenost, pohodu, porozumění.

 

Katarína Lauková

 

 ROZVRH HODIN

Obor

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Poznámka

Sborový zpěv I.

15:00 – 15:45

 

 

 

 

začátečníci

Sborový zpěv II.

16:00 – 16:45

 

 

 

 

pokročilí

Sborový zpěv III.

16:45 – 17:30

 

 

 

 

dospělí

Balet I.

 

 

13:00 – 13:45

 

 

začátečníci

Balet II., scénický tanec

 

 

13:45 – 14:45

 

 

 

Streetdance

 

15:00 – 15:45

15:15 – 16:00

 

 

pokročilí

Latinsko – americké tance I.

 

16:00 – 16:45

 

 

 

Literárně – dramatický

 

 

13:45 – 15:15

 

 

mladší žáci

Výrazový tanec

 

 

15:15 – 16:45

18:00 – 19:30

 

dospělí

Kurzy společenských tanců

 

 

19:00 – 20.30

 

 

dospělí

Výtvarný – kresba, malba

 

 

 

13:45 – 15:15

 

mladší žáci

Keramika III.

 

 

13:00 – 13:45

 

 

začátečníci

Keramika II.

 

 

13:45 – 14:45 P

15:00 – 16:30

D

 

pokročilí

Keramika I.

 

 

15:00 – 15:45

 

 

začátečníci

Hra na flétnu I.

 

 

 

 

 12:45 - 13:30 sk.

termín uvedeme 15.9.

Hra na flétnu II.

 

 

 

 15:50 - 16:35 sk.

 

individuální rozpis

Klavír

13:00 – 17:00

13:00 – 17:00

13:00 – 17:00

13:00 – 17:00

13:00 – 17:00

 

Sólový zpěv

13:00 – 15:00

 

 

 

 

 

Pozn. tanec a balet se možná přesunou na úterý. Individ. hodiny flétny v pátek od 13:30 hod.

Stručný obsah činnosti Uměleckého podolského centra

Hlavní náplní činnosti Podolského centra je poskytování odborné přípravy v oblasti uměleckého vzdělávání a kvalitní využití volného času dětí, žáků, rodičů, seniorů. Nabídka aktivit v jednotlivých oborech je sestavena tak, aby oslovila všechny věkové kategorie.

Podolské centrum vytváří možnosti pro vhodnou realizaci každého účastníka, podporuje jeho individualitu. Pomáhá integrovaným dětem, které se pomocí hudby, výtvarného projevu, literárně dramatického projevu či tance dokážou naplno projevit. Částečně nahrazuje nedostatek empatie a pozornosti ze strany dospělých. Účastníci mohou smysluplně využít volný čas, který jinak tráví u digitálních technologií a vystavují se riziku závislostí, neschopnosti komunikace a uzavírání se do virtuálního světa. Podolské centrum tedy zasahuje i do oblasti prevence.

    

Obory

Hudební obor

             individuální výuka (klavír, sólový zpěv, flétna)

             skupinová výuka (sborový zpěv)

Člověk vnímá hudbu již v prenatálním období. Již v předškolním období je dítě připraveno pro hudební činnost. Hlasivky jsou plně funkční, sluchové vnímání se značně rozvíjí. Z tohoto důvodu Podolské centrum nabízí výuku pro děti již od 4 let. Hudba je nástrojem osvojení si i dalších schopností. Např. matematických, logopedických, emocionálních, kulturních a sociálních.

 

Taneční obor

balet - speciální zaměření 2x týdně, pro děti od 4 let

          - základ pro jiné taneční směry 1x týdně, pro děti od 4 let

scénický tanec – 2x týdně

společenský tanec – přípravka 1x týdně, pro děti od 5 let, příprava na soutěže po splnění podmínek 2x týdně, pro 8. a 9. ročník, pro rodiče, seniory; výuka společenských tanců a společenského chování, pro širokou veřejnost ve večerních hodinách

hip – hop – 1x týdně

 

Výtvarný obor

              malba

              kresba

              keramika

              grafika

              batika

Jakákoli výtvarná činnost je jednou z prvních spontánních projevů člověka.  Pro předškolní děti je nabídnuto rozvíjení grafických schopností a návyků. Správný úchop, držení těla, koordinace pohybů, prostorová orientace, představivost, sebe-disciplína, koncentrace. Obohacení tvořivosti a fantazie dětí. Kreativita, odstranění zábran. Při keramice rozvoj jemné motoriky, získávání vztahu k věcem.

 

Literárně dramatický obor

Cílem je rozvíjení účastníků v jejich tvořivosti, představivosti, celkové tělesné a duševní kultivaci osobnosti. Učí se prohlubovat schopnost uvolnění a soustředění, rozvíjet slovní a mimoslovní jednání v daných okolnostech, schopnost analyzovat a interpretovat text. Objevování a kontrola emocí, užívání smyslů, řeči, pohybu, obrazotvornosti, zvládnutí fyzického já. Vystudovala Vyšší odbornou školu hereckou v Praze, ve školním divadle Pidivadlo hrála celé 3 roky působení na škole.
již dříve působila v tanečním klubu Jarky Calábkové v Ostravě a také od dětství vystupovala v mnoha muzikálech v tanečních a vedlejších rolích.

Platby

Hodiny v týdnu (min)

Cena na měsíc (Kč)

Cena na čtvrtletí (Kč)

Cena na půlrok (Kč)

Interval plateb (placeno převodem na účet)

Balet

1x60

 

 

2000,-

půlročně

Scénický tanec

1x60

 

 

2000,-

půlročně

Kurzy pro dospělé      

Výrazový tanec                                                                

keramika

společenský tanec, pár

 

 

         

           2x45  

          2x45

          2x45

 

 

 

 

2800,

          2800 

          3200

čtvrtletně, půlročně

 

 

                    pololetně 

                    pololetně

                   10 lekcí

Street dance

1x45

 

 

1400,-

půlročně

 

 

 

 

 

 

Latinsko-americké tance

1x45

 

 

1500,-

půlročně

Společenský tanec

2x45

 

1400,-

2800,-

čtvrtletně, půlročně

Výtvarný– kresba, malba

2x45

 

1400,-

2800,-

čtvrtletně, půlročně

Keramika

            1x45

 

 

           1400,-

čtvrtletně, půlročně

Literárně-dramatický

2x45

 

1300,-

2600,-

čtvrtletně, půlročně

Sborový zpěv

1x45

 

 

1500,-

půlročně

Sólový zpěv

1x45

1200,-

 

 

měsíčně

Flétna – skupina

1x45

 

 

1300-

půlročně

Flétna - sólo

1x45

1200,-

 

 

měsíčně

Klavír - sólo

1x45

1200,-

 

 

měsíčně

POZNÁMKY

 

*Balet je zaklad každého tance. V případě kombinace „Scénický tanec + Balet“, „Hip-Hop + Balet“, „Společenský tanec + Balet“ je zaručen rychlejší progres u Vašeho dítěte.

 

 

 

KERAMIKA:

začátečníci: (Pro MŠ a 1.tř.):

Stř. 13.15-14.00  tj. 1h (1 400Kč/půl roku): od 14.9.2017

Děti se postupně hravým způsobem podle věku a dovednosti budou seznamovat s keramickými materiály - s různými druhy hlín i jejich kombinací, s různými keramickými technikami i s různými technikami jejího dekorování s pomocí engob, glazur, barvítek, šlemů a kysličníků. Děti pomocí vhodné a hravé motivace a citlivého vedení budou zažívat radost z vlastních výtvarných objevů světa a jeho ztvárňování pomocí kera-mických nástrojů, materiálů a technik. Pracujeme s individuálním přístupem k dítěti, který podporuje spíš výchovu samostatně myslících, cítících a tvořících bytostí než otrockého kopírování podle šablony.

14.00-15.00 tj. 1,5h (2 100Kč/půl roku ?): od 14.9.2017

S touto skupinou navážeme na loňskou činnost: děti se budou postupně dál hravým způsobem seznamovat a samy objevovat základy keramiky, různé keramické techniky i různé techniky jejího dekorování s využitím a kombinací engob, glazur, barvítek, šlemů a kysličníků. Budeme pracovat s různými druhy hlín i jejich kom-binováním. Začneme se učit také tvořit keramiku točením na hrnčířském kruhu. Pracujeme s individuálním přístupem k dítěti, který podporuje spíš výchovu samostatně myslících, cítících a tvořících bytostí než otrockého kopírování podle šablony.

Keramika pro pokročilé 2.: ( Pro 2.st. ZŠ )

Čt 15.30-16.30h tj. 1,5 hod (2 100Kč/půl roku ?) : od 15.9.2017

Tato skupina - podle věku a dovednosti - bude vytvářet již náročnější keramické tvary jak prostorové, tak ploš-né. Seznámí se s různými keramickými technikami i různými technikami dekorování keramiky s využitím a kombinací engob, glazur, barvítek, šlemů a kysličníků. Bude pracovat s různými druhy hlín i jejich kombinováním. Budeme vytvářet keramiku i točením na hrnčířském kruhu.Grafika a  přípravka na střed. a vys. výtvar. školy ( pro 2.st. ZŠ a pro studenty?)

Čt 15.30-16.30h tj. 1,5h 2100Kč/půl r.?): od 15.9.2017

 

V Kurzu keramiky pro dospělé 1 je možnost jak výuky točení na hrčířském kruhu, tak i různých  způsobů tvoření z volné ruky, dále i vytváření keramiky do forem. Budeme pracovat s různými druhy hlín i jejich kombinováním. Seznámíme se s různými keramickými technikami i různými technikami jejího dekorování  s využitím a kombinací engob, glazur, barvítek, šlemů a kysličníků. Možnost výstav.

 

 

 

přihláška

 

Školní rok:

k datu:

Obor

Hlavní předmět:

 

 

ÚDAJE O ŽÁKOVI

Jméno a příjmení:

Rodné číslo:

Datum narození:

Místo narození:

Zdr. pojišťovna:

Národnost:

Státní příslušnost:

Trvalé bydliště:

PSČ:

Studuje školu:

(uveďte název a adresu školy, třída)

(zvláštnosti a důležité informace):

         

 

ÚDAJE O MATCE (zákonném zástupci) ŽÁKA

Jméno a příjmení (titul):

Trvalé bydliště:

PSČ:

Profese:

Telefon na pracoviště:

mobil:

E-mail:

       

 

ÚDAJE O OTCI (zákonném zástupci) ŽÁKA

Jméno a příjmení (titul):

Trvalé bydliště:

PSČ:

Profese:

Telefon na pracoviště:

mobil:

E-mail:

 

PREFEROVANÝ ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE PRO KOMUNIKACI (hodící se zakroužkujte)

Matka

Otec

Jiný (kdo):

           

 

PROHLÁŠENÍ

 

 

V Praze dne                                    Podpis žadatele (zákonného zástupce):