Výchovný poradce

Výchovný poradce a vedoucí Školního poradenského pracoviště

je Mgr. Hana Štrossová, tel. 601556182

Činnost výchovného poradce

Rádce při výběru střední školy 

Informace o změnách v přijímacím řízení:

Přijímací řízení do školy

Informace o přijímacím řízení ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a konzervatořích ve školním roce 2016/2017

Organizace přijímacího řízení

 • Pro první kolo přijímacího řízení si uchazeč může podat 2 přihlášky. Týká se i uchazečů o přijetí do prvního ročníku víceletého gymnázia.
 • Uchazeč na každé přihlášce uvede také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává druhou přihlášku.
 • První kolo přijímacího řízení vyhlásí ředitel školy do 31. ledna a zároveň stanoví kriteria pro přijímací řízení.
 • Přihláška se odevzdá řediteli střední školy do 1. března.
 • V přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou se koná vždy jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky.
 • Přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení se pro obory vzdělání s maturitní zkouškou konají v pracovních dnech v období od 12. dubna do 28. dubna. Pro ostatní obory se konají od 22. dubna do 30. dubna.
 • Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů, nepřijatým uchazečům doručí rozhodnutí o nepřijetí.
 • Pokud se přijímací zkoušky nekonají, ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým doručí rozhodnutí o nepřijetí.
 • Uchazeč se může proti rozhodnutí ředitele školy odvolat ve lhůtě 3 pracovních dnů.

 Zápisový lístek

 • Zápisovým lístkem uchazeč potvrzuje svůj úmysl stát se žákem střední školy.
 • Zápisový lístek obdrží do 15. března na své základní škole.
 • Zápisový lístek doručí řediteli střední školy, který rozhodl o přijetí uchazeče ke vzdělávání, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Přijímání do oborů s talentovou zkouškou

 • První kolo přijímacího řízení vyhlásí ředitel školy do 31. října, uchazeč odevzdá přihlášku řediteli do 30. listopadu
 • Talentová zkouška se koná od 2. ledna do 15. ledna, v případě Gymnázia se sportovní přípravou od 2. ledna d o15. února
 • Po vyhodnocení výsledků talentové zkoušky zašle ředitel školy uchazeči sdělení o výsledku talentové zkoušky do 20. ledna. V případě Gymnázia se sportovní přípravou do 20. února
 • Jednotná (přijímací) zkouška se nekoná.
 • Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a vydá rozhodnutí o nepřijetí uchazeče v období od 5. února do 15. února
 • Uchazeč obdrží zápisový lístek do 30. listopadu

 

 

Aktuality

Žádné aktuality z tohoto roku.

Zobrazit vše