Metodik prevence rizikového chování

 

Školní metodik prevence je poradenským pracovníkem školy na poli primární prevence rizikového chování. Školní metodik prevence vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradentské.

Konzultační témata:

 • záškoláctví

 • šikana, rasismus, xenofobie, vandalismus

 • kriminalita, delikvence

 • užívání návykových látek (alkohol, tabák, omamné a psychotropní látky)

 • virtuální drogy, patologické hráčství

 • domácí násilí

 • týrání a zneužívání dětí

 • poruchy příjmu potravy

 

Pro naši školu funkci metodika prevence zajišťuje:

 

Bc. Tomáš Vincenc, DiS.

 

tomas.vincenc@zs-podoli.cz     

 

Konzultační hodiny pro žáky – kdykoliv dle potřeby

Konzultační hodiny pro rodiče – dle předchozí dohody

 

 

Preventivní program 2017/2018

 

Příloha k preventivnímu programu 2017/2018

 

Aktuality

 • Preventivní program - Kyberšikana - 6. ročník
  23.4.2018
 • Preventivní program od Policie ČR pro 0., 4. a 5. ročník
  23.4.2018
 • Přednáška - Čas proměn - žákyně 7. tříd
  23.4.2018
 • Preventivní koncert - Abraka musica - celá škola
  23.4.2018
 • Preventivní program - Alkohol - 7. A
  23.4.2018

Zobrazit vše