Školská rada

V souladu s § 167 Školského zákona č. 561/2005 Sb. a podle usnesení Rady městské části Praha 4 číslo 11R-332/2005 byla na naší škole zřízena Školská rada. 

Činnost

 1. Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a jejich následnému uskutečňování.
 2. Schvaluje výroční zprávu školy.
 3. Schvaluje školní řád, navrhuje změny.
 4. Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.
 5. Podílí se na zpracování koncepčních záměrů školy.
 6. Projednává návrh rozpočtu na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření.
 7. Projednává inspekční zprávy ČŠI.
 8. Podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Složení školské rady

Dva zástupce jmenovala Rada městské části

 • Ing. Olgerd Pukl, zástupce zřizovatele, pukl@sendme.cz - předseda ŠR
 • RNDr. Jiří Kopačka, zástupce zřizovatele, jiandko@seznam.cz

Dva zástupce zvolili pedagogičtí pracovníci školy

 • Mgr. Voříšek Ivo, učitel a zástupce ředitele školy, ivo.vorisek@zs-podoli.cz
 • Bc. Hedbávná Simona, zástupkyně ředitele školy, simona.hedbavna@zs-podoli.cz

Dva zástupce zvolili zákonní zástupci žáků školy z řad rodičů

 • Ing. Ondřej Šrámek, Ph. D., ondrej.sramek@outlook.com
 • Ing. Petra Venturová, petra.venturova@gmail.com

Aktuality

Žádné aktuality z tohoto roku.

Zobrazit vše

Fotogalerie

Žádné fotogalerie z aktuálního roku.

Zobrazit vše